Tuesday, September 7, 2010

Sissejuhatus

Õpiobjekt on üles ehitatud järgnevana. Ehk teooriaosa lugemist peaks alustama esimesest peatükist ning järjest edasi minna. Harjutused on tekstiga väga tihedalt seotud (tekst ongi loodud justkui harjutuste lahendamise juhend) ehk tugevalt soovitatav on koos teksti lugemisega alustada kohe ka harjutuste lahendamist. Harjutuste failid erinevate etappidega asuvad veebilehel http://www.eau.ee/~jkadri/kaust%202025/CIVIL/